با پیگیری این بخش می توانید اطلاعات خود را به روز کنید و همواره به روز باشید

مورخ 99/8/20: ابلاغ بخشنامه رسیدگی به دادخواست های مهریه در محاکم
الفت تاکید می کند: به منظور اتخاذ رویه­ واحد و مدیریت صحیح قضایی پرونده های مهریه، تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعه دادگستری های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
۱- از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
۲– واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده­های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
۳– درخصوص نیابت های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه­ای حاصل نشد پرونده­های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.

مورخ 99/8/14: امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده های اجرایی در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک
http://ejra.ssaa.ir/

مورخ 99/8/3: صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس اجازه مقام معظم رهبری و منطبق با تبصره ۱ماده ۵۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری در جرایم امنیتی افزایش یافت.

مورخ 99/8/3: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

مورخ 99/7/21:  از ۹۹/۹/۲۱ صدور هر گونه چک در وجه حامل ممنوع میشود  ( بخش مهمی از قانون صدور چک مصوب ۹۷ در سیستم بانکی اجرایی می شود) .
از ان زمان تمامی چک های صادره باید در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه در وجه دارنده نهایی تسویه شود . لذا صدور در وجه حامل از ان زمان ممکن نخواهد بود . صادر کننده چک در سامانه چکاوک می تواند چک های برگشتی و حداکثر سقف مجاز صدور چک را مشاهده کند.

مورخ 99/7/21: سند امنیت قضایی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

مورخ 99/7/12: آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مورخ ۱۸ شهریور ۹۹ابلاغ شد .

مورخ 99/7/8: دستور العمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور ابلاغ شد.

 مورخ 99/7/1: ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور امکان پذیر است.
اعاده دادرسی کیفری مخصوص احکام قطعی است .در این مرحله فقط درخواست های مربوط به محکومیت های قصاص نفس و قصاص عضو و حبس ثبت و ارسال به دیوان می شود.

مورخ 99/6/20: نحوه ثبت دادخواست شخص حقوقی تعیین شد.
بعد از تنظیم دادخواست نماینده مورد تایید خواهان از طریق دفاتر خدمات قضایی، در صورتی که دادخواست دهنده،شخص حقوقی باشد و براساس اساسنامه ،مهر شرکت برای تایید اسناد تعهد اور اجباری باشد از نسخه اکترونیک دادخواست چاپ گرفته و مهر شرکت روی امضای دادخواست دهنده نقش شده و با تهیه اسکن به عنوان منضمات دادخواست اضافه می شود.در صورتی که دادخواست توسط وکیل داده شود این اقدام نیاز نیست.

مورخ 99/6/19: رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی را ابلاغ کرد .

مورخ 99/6/19: دستورالعمل رییس قوه قضاییه در خصوص نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان ابلاغ شد.

مورخ 99/6/15 : بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می باشد ابلاغ شد.

مورخ 99/6/5 : بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشوردر خصوص اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابلاغ شد.

 مورخ 99/6/1: سامانه نوبت دهی واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک تهران راه اندازی شد.

مورخ 99/5/11 : دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صادر و ابلاغ شد. 

مورخ 99/4/21 : بخش نامه رییس قوه قضاییه در خصوص امره بودن منع نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ شد.

مورخ 99/4/14 : سامانه نوبت دهی قوه قضاییه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مورخ 99/3/17 : بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی به مراجع قضایی ابلاغ شد .

مورخ 99/3/2 : رییس جمهور ائین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان دارای مادر ایرانی را ابلاغ کرد.

از مورخ  99/2/31 : دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قراردادهای خصوصی اشخاص هستند و دفاتر تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی)است.

از مورخ  99/2/31 : با تصویب مجلس ،دفاتر اسناد رسمی قراردادهای خصوصی اشخاص را ثبت می کنند.

مورخ 99/2/30 : رییس قوه قضاییه بخشنامه عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی را ابلاغ کرد .

مورخ 99/2/20 : دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر 5 فصل ,54 ماده و 18 تبصره ابلاغ شد .

از مورخ 99/2/18 : دادگاههای تجاری به صورت متمرکز و تخصصی در تهران تشکیل می شود.رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد:در نیمه دوم سال 99 این مجتمع به صورت متمرکز و مجهز شکل خواهد گرفت.

مورخ 99/2/3 : سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد.

نرخ دیه برای سال 99 در ماه های غیر حرام : با رشد 20 درصدی نسبت به سال گذشته ،مبلغ 330 میلیون تومان تعین شد.

مورخ 98/12/26 : تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شد.

مورخ 98/9/30 : رییس قوه قضاییه بخشنامه “ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و ملاک هستند را ابلاغ کرد.
در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با توجه به ماده 156 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره 2 ان و نظر به تکالیف مصرح در مواد 269 , 268 , 258 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این بخشنامه ابلاغ شد .

مورخ 98/11/26 : معاون اول رییس جمهوری، مصوبه تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی را برای اجرا به وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.بر مبنای این تصمیم تعداد کسانی که به خاطر جزای نقدی در زندان هستند، کاهش زیادی می یابد.
توضیح بیشتر انکه هیات وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره (1) آن، به ترتیب از مبلغ چهارصد هزار ریال و سیصد هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال تعدیل کرد.

مورخ 98/3/7 : در اجرای ماده 56 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ان و با لحاظ ماده 25 همان قانون ایین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی ابلاغ شد .

 
عدل پارسیان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *