این دپارتمان به تهیه و تنظیم ، اصلاح و مشاوره‌های قراردادی می‌پردازد. در دنیای کنونی روابط افراد و مشاغل بر‌اساس ، چهارچوب قراردادی بنا نهاده شده است ، از همین رو عقد قرارداد در مرحله اولیه بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد. به عقیده بسیاری از حقوقدان‌ها ، قرارداد‌ها در زندگی امروز نقش بسیار خطیری دارند ، از اشخاص عادی تا شرکت‌های بزرگ تجاری برای حیات و نظم به امور خود به عقد قرارداد نیاز دارند ، لذا شما با داشتن مشاور حقوقی در قراردادها می‌توانید در بسیاری از امور خود مطمئن عمل کنید.   
 

از جمله خدمات قابل ارائه:

تدوین و تنظیم انواع قرارداد‌های داخلی و بین المللی‌
تنظیم انواع الحاقیه‌ها و صورتجلسات قراردادی
بررسی و اصلاح انواع قراردادهای حقوقی در کمترین زمان ممکن
حل و فصل دعاوی حقوقی از طریق داوری بدون نیاز به حضور در دادگاه
تنظیم انواع دادخواست حقوقی و شکوایه و لایحه‌های دفاعی و اعتراضی در کلیه مراحل دادرسی
حضور کارشناس حقوقی در قرارداد‌ها جهت تسهیل معاملات به عنوان داور در صورت لزوم …
پذیرش داوری در کلیه قرارداد‌‌ها و معاملات به صورت تخصصی از جمله قرارداد مشارکت در ساخت
اصطلاح مطالبات حقوقی در موقعیت‌های مختلف حقوقی به کار می‌رود و ممکن است معانی متفاوتی داشته باشد و اما از جمله معانی آن می‌توان به تعهداتی که برای اشخاص ایجاد می‌گردد تا میان دو شخص رابطه حقوقی ایجاد نماید، رابطه ای که یک طرف آن بدهکار(مدیون) و طرف دیگر آن طبکار( دائن ) قرار دارد.
 
به این ترتیب وصول مطالبات و امور بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله امور تخصصی می‌باشد که مشاور و وکیل که تخصص آن وصول اسناد عادی تجاری می‌باشد و می‌تواند با در نظر داشتن طرق قانونی از افزایش چشم‌گیر مشکلات بانکی جلوگیری کرده و مطالبات را با هزینه و خسارت کمتر به اشخاص انجام دهد.
 

خدمات این دپارتمان:

وصول انواع مطالبات حقوقی معوقه اعم از چک و سفته و مطالبات قراردادی
وصول مطالبات معوقه بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و دیگر ارگان‌های دولتی و خصوصی
وصول انواع خسارت‌های قراردادی از طریق صلح و سازش و در صورت لزوم پیگیری از طریق مراجع قضایی
وصول مطالبات از ارگان‌های دولتی و خصوصی اعم از شهرداری و تامین اجتماعی و دیگر ارگان‌های مربوطه…