مشاوره حقوقی املاک، موثرترین راه پیشگیری از طرح دعاوی ملکی در دادگاهها می باشد.
ما ، مشاوره حقوقی املاک را به صورت تخصصی، آغاز کردیم و هدف از تشکیل دپارتمان امور املاک و امور ثبتی، آگاهی اشخاص از حقوق خود در موضوع املاک و امور ثبتی می باشد ، قوانین متعدد و مختلف ثبتی موجب گردیده که افراد از بسیاری از حقوق خود آگاه نباشند .
 
 
این خدمات شامل موارد ذیل می باشد :
تنظیم قرارداد و یا نظارت بر تنظیم قرارداد های خرید املاک ، قراردادهای مشارکت ، قراردادهای اجاره ، قراردادهای دارای حق سرقفلی و …..
مشاوره در خصوص موضوعات ثبتی از قبیل : تقکیک ، افراز ، تجمیع ، اصلاح سند ، تغییر کاربری ، عوارض شهرداری ، سند المثنی و …..
داوری و میانجیگری در امور ملکی
 
طرح دعوی از قبیل :
تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، خلع ید و تخلیه ید
الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به اخذ صورتجلسه تفکیکی، الزام به اخذ پایان کار، ابطال سند رسمی، اثبات مالکیت، تنفیذ فسخ قرارداد، داوری در قرارداد های ملکی، تسلیم مبیع ، افراز ملک مشاع، تقسیم ملک مشاع، تفکیک ملک مشاع، الزام به فروش ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع، اجرای داوری در قراردادهای ملکی، دعاوی درباره اجاره به شرط تملیک، پیش فروش آپارتمانها، اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری، قلع بنا و مستحدثات، حق ارتفاق و انتقاع ملک، الزام به تعمیر مورد اجاره، سرقفلی، تخلیه ملک اجاری، استرداد ثمن معادله، فسخ قرارداد، ابطال معامله، ابطال قرارداد، معامله معارض، انتقال مال غیر، خرید مال غیر، کلاهبرداری ، فروش ملک در رهن بدون اجازه مرتهن، تخریب عمدی، مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، خیانت در امانت، جعل سند، استفاده از سند مجعول، سرقت سند، ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، ابطال رای کمیسیون ماده واحده مبنی بر ملی بودن زمین، ابطال رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن زمین، اعتراض به مصادره املاک به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام، اعتراض به تملیک و مصادره اموال توسط بنیاد مستضعفان، اعتراض به تملیک املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها، اعتراض به مصادره و تملیک املاک و اموال