اعطای نمایندگی

گستردگی دامنه فعالیت ما در سطح کشور و مراجعه موکلین از استانهای مختلف کشور ، این پتانسیل را فراهم اورده تا با احراز صلاحیت  ، امکان اعطای نمایندگی به وکلای پایه یک متعهد و متخصص هر استان را داشته باشد .

اعطای نمایندگی

همکاران محترم در صورت تمایل به اخذ نمایندگی  میتوانند با تکمیل فرم بالا و پس از احراز شرایط ، نسبت به اخذ نمایندگی  اقدام نمایند .

اعطای نمایندگی