آبان ۱۳۹۹

خلاصه دستور

دستور سی و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٧

دستور سی و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت برخط برگزار شده . پیش از دستور: -اعضا در خصوص اضافه… ادامه »دستور سی و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٧

خلاصه دستور

دستور سی و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یک شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٥

  • از

دستور سی و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . پیش از دستور: -بنا شد مکاتبه با… ادامه »دستور سی و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یک شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٥

خلاصه دستور

دستور سی و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٠

  • از

دستور سی و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . –سه دستور به صورت فوق العاده به… ادامه »دستور سی و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٠

خلاصه دستور

دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٠٨/١۸

دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . ‌پیش از دستور: ـ با توجه‌ به… ادامه »دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٠٨/١۸

خلاصه دستور

دستور سی امین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٨/١١

دستور سی امین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم پیش از دستور: -اقای ماکی روز شنبه(دهم آبان‌ ۹۹)از حضور در کمیسیون جهش و تولید… ادامه »دستور سی امین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٨/١١

خلاصه دستور

دستور بیست و نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٨/٠٦

  • از

دستور بیست و نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٨/٠٦ جلسه به صورت مجازی برگزار شده . پیش از دستور: -اجرای… ادامه »دستور بیست و نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٨/٠٦

خلاصه دستور

دستور بیست و هشتمين جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم(فوق العاده) شنبه 1399/8/3

دستور بیست و هشتمين جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم(فوق العاده) جلسه به صورت مجازی برگزار شده . شنبه ١٣٩٩/٨/٣ ساعت ١٠ – پرونده… ادامه »دستور بیست و هشتمين جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم(فوق العاده) شنبه 1399/8/3

خلاصه دستور

دستور بیست و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٧/٢٩

دستور بیست و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . پیش از دستور: -اعضا اعتراض خود را… ادامه »دستور بیست و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٧/٢٩