وکیل دادگستری

خلاصه دستور

دستور سی وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 99/09/02

دستور سی وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . دستور  : بررسی مشکلات وکلا در خصوص تنظیم… ادامه »دستور سی وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 99/09/02

خلاصه دستور

دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٠٨/١۸

دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . ‌پیش از دستور: ـ با توجه‌ به… ادامه »دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٠٨/١۸