دیدگاه صنفی

خلاصه دستور

دستور چهل و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٠٩

دستور چهل و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٠٩ ١) انتخاب اعضای کمیسیون کارآموزی ٢) انتخاب اعضای کمیسیون آموزش ٣)… ادامه »دستور چهل و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٠٩

خلاصه دستور

دستور چهل و ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/١٠/٠٧

دستور چهل و ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/١٠/٠٧ پیش از دستور: ـ اقای مالکی گزارشی از جلسه کمیته پارلمانی و… ادامه »دستور چهل و ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/١٠/٠٧

خلاصه دستور

دستور چهل و پنجمن جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٠٢

دستور چهل و پنجمن جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٠٢ پیش از دستور: -اقای مالکی در خصوص طرح اصلاح مواد ١… ادامه »دستور چهل و پنجمن جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٠٢

خلاصه دستور

دستور چهل و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٩/٣٠

دستور چهل و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٩/٣٠ پیش از دستور: -اقای اشرافی (نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز در شورای… ادامه »دستور چهل و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٩/٣٠

خلاصه دستور

دستور چهل و سومین جلسه هیات‌ مدیره دوره سی‌ و یکم (فوق العاده) چهار شنبه ١٣٩٩/٩/٢٤

دستور چهل و سومین جلسه هیات‌ مدیره دوره سی‌ و یکم (فوق العاده) چهار شنبه ١٣٩٩/٩/٢٤ پیش از دستور: -اقای مالکی گزارشی از مراسم افتتاحیه… ادامه »دستور چهل و سومین جلسه هیات‌ مدیره دوره سی‌ و یکم (فوق العاده) چهار شنبه ١٣٩٩/٩/٢٤

خلاصه دستور

دستور چهل و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٩/٢٥

دستور چهل و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٩/٢٥ پیش از دستور: -اقای مالکی از افتتاح کلینیک معاضدتی حقوق شهروندی… ادامه »دستور چهل و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٩/٢٥

خلاصه دستور

دستور چهل و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٩/٢٣

دستور چهل و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٩/٢٣ پیش از دستور: -اقای مالکی از جلسه‌ای که فردا صبح در وزارت… ادامه »دستور چهل و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٩/٢٣

خلاصه دستور

دستور چهلمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٩/١٨

دستور چهلمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٩/١٨ پیش از دستور: -پیش‌نویس ایین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که… ادامه »دستور چهلمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٩/١٨

خلاصه دستور

دستور سی و هشتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم   سه شنبه  ١٣٩٩/٠٩/١١

 • از

دستور سی و هشتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم پیش از دستور: -اقای مالکی گفتند در خصوص نامه واصله از کمیسیون لوایح دولت… ادامه »دستور سی و هشتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم   سه شنبه  ١٣٩٩/٠٩/١١

خلاصه دستور

دستور سی و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٩/٩ 

 • از

دستور سی و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه پیش از دستور: -اقای مالکی گزارشی از جلسه کارگروه بررسی پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه… ادامه »دستور سی و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٩/٩ 

خلاصه دستور

دستور سی وششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٩/٠٤

دستور سی وششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت برخط برگزار شد . ابتدا مصوبات جلسه قبل (مورخ ۹۹/۹/۲) به تایید… ادامه »دستور سی وششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٩/٠٤

خلاصه دستور

دستور سی وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 99/09/02

دستور سی وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . دستور  : بررسی مشکلات وکلا در خصوص تنظیم… ادامه »دستور سی وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 99/09/02

خلاصه دستور

دستور سی و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٧

دستور سی و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت برخط برگزار شده . پیش از دستور: -اعضا در خصوص اضافه… ادامه »دستور سی و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٧

خلاصه دستور

دستور سی و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یک شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٥

 • از

دستور سی و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . پیش از دستور: -بنا شد مکاتبه با… ادامه »دستور سی و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یک شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٥

خلاصه دستور

دستور سی و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٠

 • از

دستور سی و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . –سه دستور به صورت فوق العاده به… ادامه »دستور سی و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٨/٢٠

خلاصه دستور

دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٠٨/١۸

دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . ‌پیش از دستور: ـ با توجه‌ به… ادامه »دستور سی و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه  ١٣٩٩/٠٨/١۸

خلاصه دستور

دستور سی امین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٨/١١

دستور سی امین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم پیش از دستور: -اقای ماکی روز شنبه(دهم آبان‌ ۹۹)از حضور در کمیسیون جهش و تولید… ادامه »دستور سی امین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٨/١١

خلاصه دستور

دستور بیست و نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٨/٠٦

 • از

دستور بیست و نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٨/٠٦ جلسه به صورت مجازی برگزار شده . پیش از دستور: -اجرای… ادامه »دستور بیست و نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٨/٠٦

خلاصه دستور

دستور بیست و هشتمين جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم(فوق العاده) شنبه 1399/8/3

دستور بیست و هشتمين جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم(فوق العاده) جلسه به صورت مجازی برگزار شده . شنبه ١٣٩٩/٨/٣ ساعت ١٠ – پرونده… ادامه »دستور بیست و هشتمين جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم(فوق العاده) شنبه 1399/8/3

خلاصه دستور

دستور بیست و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٧/٢٩

دستور بیست و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم جلسه به صورت مجازی برگزار شده . پیش از دستور: -اعضا اعتراض خود را… ادامه »دستور بیست و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٧/٢٩

خلاصه دستور

دستور بیست و ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٧/٢٧

دستور بیست و ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم پیش از دستور : آقای مالکی با آقای سید حمید پورمحمدی(معاون امور اقتصادي و… ادامه »دستور بیست و ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٧/٢٧

خلاصه دستور

دستور بیست و پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه 99/7/22

دستور بیست و پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم ١) بررسی اعمال محدودیت های کرونایی در کانون و جلسات هیات مدیره ٢) پیشنهاد… ادامه »دستور بیست و پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه 99/7/22

خلاصه دستور

دستور بیست و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 99/7/20

دستور بیست و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم ١) پرونده های صدور، انتقال و سایردرخواست ها ٢) بررسی پیشنهاد ارسال الکترونیکی مکاتبات… ادامه »دستور بیست و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 99/7/20

خلاصه دستور

دستور بیست و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٧/١٥

دستور بیست و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم دستور بیست و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٧/١٥… ادامه »دستور بیست و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه  ١٣٩٩/٠٧/١٥

خلاصه دستور

دستور بیست و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 1399/07/13

 • از

دستور بیست و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم   دستورات: -انتخاب اعضای کمیسیون داوری: این کمیسیون نقش مهمی در رابطه وکیل و… ادامه »دستور بیست و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه 1399/07/13

خلاصه دستور

دستور بیست و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٧/٠٨

 • از

دستور بیست و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم١٣٩٩/٠٧/٠٨ پیش از دستور: -جلسه کمیته پارلمانی تشکیل شد.طبق ایین نامه،رابط این کمیته با مجلس… ادامه »دستور بیست و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٧/٠٨

خلاصه دستور

دستور بیستمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٧/٠6

 • از

دستور بیستمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم ١٣٩٩/٠٧/٠٦ پیش از دستور: -دوشنبه ساعت ۱۲ کمیته پارلمانی جلسه دارند . کارگروه سازمان امور مالیاتی… ادامه »دستور بیستمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٧/٠6

خلاصه دستور

دستور نوزدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٧/٠١

 • از

دستور نوزدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم١٣٩٩/٠٧/٠١ پیش از دستور: -در قرائت گزارش جلسه قبل بیان شد که هیات مدیره کانون وکلای دادگستری… ادامه »دستور نوزدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه ١٣٩٩/٠٧/٠١

خلاصه دستور

دستور هجدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٦/٣٠

 • از

دستور هجدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم١٣٩٩/٠٦/٣٠ پیش از دستور: -امروز کمیسیون جهش تولید در مجلس جلسه دارند .اقای مالکی این را با… ادامه »دستور هجدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٠٦/٣٠

خلاصه دستور

دستور هفدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه 99/6/25

 • از

دستور هفدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم ١٣٩٩/٠٦/٢٥: پیش از دستور: -استعفای اقای شهبازی نیا از ریاست اتحادیه کانون های وکلا مورد تاسف… ادامه »دستور هفدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم سه شنبه 99/6/25

خلاصه دستور

دستور شانزدهمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٦/٢3

 • از

دستور شانزدهمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ و یکم پیش از دستور: -پیشنهاد حضور وکلا در سراهای محله داده شد. -گزارشی از دیدار اعضای کارگروه حمایت… ادامه »دستور شانزدهمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ و یکم یکشنبه ١٣٩٩/٦/٢3

خلاصه دستور

دستور پانزدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ۹۹/۶/۱۸:

 • از

دستور پانزدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ۹۹/۶/۱۸: دستور اول ،انتخاب اعضای شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا: نظر برخی از اعضا: -چون پرونده… ادامه »دستور پانزدهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ۹۹/۶/۱۸:

خلاصه دستور

دستور دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره سی و یکم مورخ 99/6/4

 • از

دستور دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره سی و یکم مورخ ۹۹/۶/۴ پیش از دستور: -برگزاری مجمع عمومی سالانه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در تهران… ادامه »دستور دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره سی و یکم مورخ 99/6/4

انتخابات کانون وکلا

نتیجه انتخابات صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری 99/5/30:

 • از

نتیجه انتخابات صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری ۳۰/۵/۹۹ : نتیجه اعضای هیت مدیره و بازرسان صندوق به شرح ذیل است: اعضای اصلی : اقایان ایرج… ادامه »نتیجه انتخابات صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری 99/5/30:

خلاصه دستورات هیئت مدیره

خلاصه دستور دهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ 98/5/28

 • از

خلاصه دستور دهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ 98/5/28 انتخاب دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونین : برای سمت دادستان… ادامه »خلاصه دستور دهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ 98/5/28

خلاصه دستور

خلاصه دستور نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ ١٣٩٩/٥/٢٦

 • از

خلاصه دستور نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ ١٣٩٩/٥/٢٦ پیش از دستور، به درخواست ۵ نفر از اعضای هیات مدیره ،تشکیل و… ادامه »خلاصه دستور نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم مورخ ١٣٩٩/٥/٢٦

کانون وکلای دادگستری

جزئیات و اسامی اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز:

 • از

رییس کانون : اقای جلیل مالکی نایب رییس های کانون : اقای کارن روحانی(کمیته الف ) – اقای عبدالله سمامی (کمیته ب) بازرسان کانون :… ادامه »جزئیات و اسامی اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز:

کانون وکلای مرکز

خلاصه دستور چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز دوره سی و یکم 99/5/7

 • از

هوالوکیل ۱-یکی از دستورات جلسه، بررسی نامه وزیر محترم دادگستری در مورد تشکیل کانون مستقل وکلای دادگستری در سه استان سیستان و بلوچستان ، سمنان… ادامه »خلاصه دستور چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز دوره سی و یکم 99/5/7

انتخابات کانون وکلا

نامزدهای اصلح در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز از دیدگاه موسسه بین المللی عدل پارسیان

 • از

هوالوکیل   ۵تیر ماه سال ۱۳۹۹ ، انتخابات هیات مدیره دوره ی سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز است.خیلی از وکلا می دانند صرف… ادامه »نامزدهای اصلح در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز از دیدگاه موسسه بین المللی عدل پارسیان