واحد کارآموزان

موسسه حقوقی بین المللی عدل پارسیان به عنوان اولین موسسه و برای اولین بار در ایران برای کاراموزان وکالت ساکن شهر تهران نیز مزایایی را در نظر گرفته است.

کارآموزان می توانند “بدون داشتن سابقه انجام حتی یک پرونده “وکالت را به صورت عملی یاد بگیرند.

کاراموزانی که یادگیری وکالت حرفه ای و کسب تجربه را می خواهند و وکیل پرست انها برای این کار، زمانی اختصاص نمی دهد،می توانند از طریق موسسه به این هدف برسند.

در این خصوص ، از نظر موسسه هیچ تفاوتی بین کاراموزانی که محل فعالیت انها شهر تهران می باشد و کاراموزانی که محل فعالیتشان غیر از شهر تهران می باشد ، وجود ندارد .

  • ملاک موسسه برای همکاری کاراموزان با موسسه ،صداقت کاراموز و داشتن تعهد کاری است.

  • «دوره های اموزشی-تخصصی کار با سامانه قرارداد و وکالت الکترونیک -سامانه خدمات الکترونیک قضایی -سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی»

موارد ستاره دار(*) الزامی است .

تصویر پروانه و تصویر ثبت نام در سامانه ثنا را بارگزاری(ارسال) کنید .

بارگزاری فایل ها
بارگزاری فایل ها

کارشناسان موسسه حقوقی عدل پارسیان ، پس از بررسی نتیجه را اطلاع خواهند داد.