واحد کارآموزان

ما برای اولین بار در ایران برای کاراموزان وکالت ساکن شهر تهران نیز مزایایی را در نظر گرفته ایم .

کارآموزان می توانند “بدون داشتن سابقه انجام حتی یک پرونده “وکالت را به صورت عملی یاد بگیرند.

کاراموزانی که یادگیری وکالت حرفه ای و کسب تجربه را می خواهند و وکیل پرست انها برای این کار، زمانی اختصاص نمی دهد،می توانند از طریق این سایت به این هدف برسند.

در این خصوص ، از نظر ما هیچ تفاوتی بین کاراموزانی که محل فعالیت انها شهر تهران می باشد و کاراموزانی که محل فعالیتشان غیر از شهر تهران می باشد ، وجود ندارد .

  • ملاک ما برای همکاری کاراموزان ،صداقت کاراموز و داشتن تعهد کاری است.

  • «دوره های اموزشی-تخصصی کار با سامانه قرارداد و وکالت الکترونیک -سامانه خدمات الکترونیک قضایی -سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی»

موارد ستاره دار(*) الزامی است .

تصویر پروانه و تصویر ثبت نام در سامانه ثنا را بارگزاری(ارسال) کنید .

بارگزاری فایل ها
بارگزاری فایل ها

ما پس از بررسی نتیجه را اطلاع خواهیم داد.