ارزیابی پرونده های حقوقی و کیفری

در این قسمت شما میتوانید اسناد و مدارک پرونده حقوقی و کیفری را جهت ارزیابی بارگزاری کنید . تا پس از بررسی تخصصی درصورتی که احتمال موفقیت شما در پرونده بالا باشد با شما تماس گرفته و جهت قبول وکالت هماهنگی لازم را به عمل اورند.
همچنین در صورتی که نیاز به تنظیم لایحه دفاعیه داشته باشید از همین طریق با ارسال مدارک و ارایه توضیحات صریح و روشن ، ما با بررسی مدارک نسبت به تنظیم لایحه اقدام و جهت هماهنگی سایر موارد با شما تماس خواهیم گرفت.

ارزیابی پرونده های حقوقی و کیفری

از محاسن این ارزیابی میتوان به جلوگیری از طرح دعاوی غیر تخصصی  اشاره کرد .
امر دفاع و نحوه ترتیب دادن ارکان ان مستلزم تجربه کافی و لازم در خصوص هر موضوع می باشد . شما می توانید به اسانی از خدمات ما بهره مند گردید.
نتیجه ارزیابی پرونده منجر به کاهش مدت رسیدگی و افزایش احتمال پیروزی در دعاوی را برای شما فراهم خواهد نمود.

بنا به میزان تخصصی بودن پرونده از یک تا دو هفته از تاریخ بررسی مدارک با شما تماس گرفته خواهد شد.

برای شروع موضوع پرونده خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوط ارجاع داده شوید .