اعطای نمایندگی

گستردگی دامنه فعالیت موسسه حقوقی عدل پارسیان در سطح کشور و مراجعه موکلین از استانهای مختلف کشور ، این پتانسیل را فراهم اورده تا موسسه عدل پارسیان به عنوان اولین موسسه در ایران با احراز صلاحیت و تایید هیئت مدیره موسسه ، امکان اعطای نمایندگی به وکلای پایه یک متعهد و متخصص هر استان را داشته باشد .

اعطای نمایندگی

همکاران محترم در صورت تمایل به اخذ نمایندگی موسسه حقوقی بین المللی عدل پارسیان ، میتوانند با تکمیل فرم بالا و پس از احراز شرایط ، نسبت به اخذ نمایندگی موسسه عدل پارسیان اقدام نمایند .

اعطای نمایندگی