واحد تنظیم قرارداد عدل پارسیان

اقبال عمومی در عدم مراجعه به مراجع قضایی است . زیرا هم از حیث زمان و هم از حیث هزینه توجیه اقتصادی برای ان متصور نیست . با یک هزینه -فایده بسیار ساده میتوان راهکار مناسبی برای کمتر کردن مراجعه به دادگاه ارایه داد.
یکی از موثر ترین راهکارهای کاهش مراجعه به دادگاه ،داشتن قراردادی است که کلیه تعهدات و ریسکهای موجود را بین طرفین پیش بینی کند . و با ارایه راهکار فنی مانع از مراجعه به محاکم قضایی در صورت بروز اختلاف شود.
برای تحقق این مهم که از نکات مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز میباشد،ما با بهره مندی از دانش حرفه ایی خود و همراه کردن تجربیات خدمات بسیار تخصصی در جهت تنظیم انواع قراردادهای عمومی و قراردادهای ویژه امور خاص برای متقاضیان فراهم نموده ایم.

انواع خدمات تنظیم قرارداد : 

تنظیم انواع قراردادهای تخصصی از جمله BOT , EPC , BT ، قراردادهای پیمانکاری ، مشارکت مدنی ومدیریت قراردادی ان و سایر قرارداد های عمومی 
این خدمات توسط ما تنظیم و در اختیار متقاضی قرار میگیرد.

  • با تنظیم قرارداد تخصصی،حرفه ای عمل کنید :

موارد ستاره دار (*) الزامی است .

پس از ارسال فرم ،‌می توانید تصاویر مدارک را ارسال (بارگزاری) ‌کنید .

بارگزاری فایل ها
بارگزاری فایل ها

 ما پس از بررسی و اعلام هزینه،متعاقبا نتیجه را به اطلاع می رسانند.