نشانی و شماره تماس دادگستری های اصفهان

آدرس : اصفهان ، خیابان شهید نیکبخت

تلفن : 36612022


آدرس : اصفهان ، خیابان 22 بهمن ، مجتمع اداری امیرکبیر

تلفن : 32683351 الی 4


 • مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان :

تلفن : 37720679 الی  80 – 37720676

آدرس : اصفهان ، ابتدای خیابان آتشگاه ، روبروی پمپ بنزین


 • مجتمع شماره 3 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان:

تلفن : 34408881 – 34448194 – 34441109

آدرس : اصفهان ، خیابان جابرانصاری


 • مجتمع شماره 4 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان :

تلفن : 37717602 الی 3 – 37718202 الی 3

آدرس : اصفهان ، بلوار اشرفی اصفهانی


 • مجتمع شماره 5 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان :

تلفن : 36290621 الی 2

آدرس : اصفهان ، خیابان شریعتی ، بعد از بانک آینده نرسیده به چهارراه پلیس


 • مجتمع قضایی بهارستان اصفهان :

تلفن : 36840 الی 46

آدرس : اصفهان ، بهارستان ، خیابان الفت ، عمران بهارستان


 • ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان اصفهان :

تلفن : 36623069

آدرس : اصفهان ، خیابان شهید نیکبخت ، چهارراه وکلا


 • ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان اصفهان :

تلفن : 36630138

آدرس : اصفهان ، خیابان شهید نیکبخت ، چهارراه وکلا


 • مجتمع تجدید نظر اصفهان :

تلفن : 36249163 الی 5

آدرس دادگاه های تجدیدنظر اصفهان : اصفهان ، چهارباغ بالا ، چهار راه نظر


 • اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان :

تلفن : 36611086

آدرس : اصفهان ، خیابان شهید نیکبخت ، نبش بن بست ژاله

نشانی و تلفن دادگاه های شهرستان های استان اصفهان


 • دادگاه اردستان :

تلفن : 54244091 – 54244093

آدرس ساختمان دادگستری شهرستان اردستان : اردستان ، انتهای خیابان قیام


 • دادگاه آران و بیدگل :

تلفن : 54752093 – 54752091

آدرس : آران و بیدگل ، بلوار آیت اله عاملی


 • دادگاه بادرود (امامزاده) :

تلفن :  54346564 – 54346566

آدرس : بادرود ، شهرک آزادگان ، خ ولیعصر


 • دادگاه باغبهادران :

تلفن : 52505638

آدرس : باغ بهادران ، بلوار ولی عصر ، فلکه گاز


 • دادگاه (دولت آباد) برخوار :

تلفن : 45861800 – 45862000

آدرس : دولت آباد برخوار ، بلوار جانبازان ، پلاک 100


 • دادگستری برخوار :

تلفن : 45860670 الی 1

آدرس : دولت آباد برخوار ، بلوار طالقانی ، انتهای خیابان سلمان غربی (بعد از بهزیستی دولت آباد) دادسرا


 • دادگاه بویین و میاندشت :

تلفن : 57522813 – 57520218

آدرس : بویین میاندشت ، خیابان بهرستان ، خیابان شهرداری


 • دادگاه تیران و کرون :

تلفن : 42223010 – 42225010

آدرس : شهرستان تیران و کرون ، تیران ، بلوار امام ، دادگستری تیران


 • دادگاه جلگه :

تلفن : 46404688

آدرس : شهرستان آدرس : اصفهان ، بخش جلگه ، هرند


 • دادگاه چادگان :

تلفن : 57723345 – 57726137 الی 8

آدرس : چادگان ، خیابان فرهنگ ، جنب اداره آموزش و پرورش


 • دادگاه خمینی شهر :

تلفن : 33643901 الی 3

آدرس : خمینی شهر ، بلوار دانشجو


 • دادگاه خوانسار :

تلفن : 57773100 – 57773175

آدرس : خوانسار ، خیابان پانزده خرداد ، مقابل هنرستان ایت اله طالقانی دادگستری خوانسار


 • دادگاه خور و بیابانک :

تلفن : 46322280 الی 1

آدرس : خور ، میدان ایثارگران ، بلوار آیت اله فاطمی ، روبروی شرکت پتاس


 • دادگاه دهاقان :

تلفن : 53335501

آدرس : دهاقان ، بلوار گلستان ، خ حافظ ، دادگستری شهرستان دهاقان


 • دادگاه زواره :

تلفن : 54376001

آدرس : زواره ، خیابان شهید منتظری ، جنب مسجد صاحب الزمان (عج)


 • دادگاه سمیرم :

تلفن : 53665780 – 53665790

آدرس : سمیرم ، خیابان حکیم قشقائی ، فلکه ریحانه – دادگستری شهرستان سمیرم


 • دادگاه شاهین شهر :

تلفن : 45222023 – 45231238 – 45227066

آدرس : شاهین شهر ، فلکه امام حسین ، بلوار منتظری


 • دادگستری شاهین شهر :

تلفن : 45222037 الی 38

آدرس : شاهین شهر ، خیابان دهخدا ، فرعی 1 غربی دادسرا


 • دادگاه شهرضا :

تلفن : 53222010 الی 12

آدرس : شهرضا ، مجتمع مسکونی سروستان ، جنب میدان هفتم تیر


 • دادگاه فریدن :

تلفن : 57222202 الی 3

آدرس : شهرستان فریدن ، بلوار طالقانی ، روبروی فرمانداری


 • دادگاه فریدونشهر :

تلفن : 57592085 الی 6

آدرس : فریدونشهر ، خیابان گلستان شهدا


 • دادگاه فلاورجان :

تلفن : 37422022 – 37422024 – 37425087

آدرس : فلاورجان ، خیابان ملا صدرا ، جنب پمپ گاز


 • دادگاه کاشان :

تلفن : 55545930 – 55573332 – 55542555

آدرس : کاشان ، میدان جهاد ، بلوار شهید علی معمار ، جنب اداره تعاون


 • دادگاه تیران و کرون :

تلفن : 42753510 – 42753010

آدرس : نبش جاده داران به تیران جنب شهرداری


 • دادگاه کوهپایه :

تلفن : 46422299

آدرس : کوهپایه ، ابتدای بلوار امام رضا ، دادگاه عمومی بخش کوهپایه


 • دادگاه گلپایگان :

تلفن : 57482399 – 57482174 – 57429016 الی 17

آدرس : گلپایگان ، بلوار سلمان فارسی ، روبروی نیروی انتظامی


 • دادگاه لنجان (زرین شهر) :

تلفن : 52222424 – 52220050 – 52224224 – 52224141

آدرس : زرین شهر ، خیابان آیت اله کاشانی


 • دادگاه مبارکه :

تلفن : 52405016 – 52412715 – 52419890 – 52415016

آدرس : مبارکه ، بلوار حضرت امام ، سایت اداری


 •  دادگاه مهردشت :

تلفن : 42274444

آدرس : اصفهان ، منطقه مهردشت ، سایت اداری – دادگاه عمومی بخش مهردشت


 • دادگاه میمه :

تلفن : 45425576

آدرس : میمه ، بلوار انقلاب اسلامی ، انتهای بلوار حضرت محمد(ص)


 • دادگاه نایین :

تلفن : 46265040 – 46266262 الی 3

آدرس : نایین ، خ عدالت ، ساختمان دادگستری


 • دادگاه نجف آباد :

تلفن : 42490002 الی 5

آدرس : نجف آباد ، خط کمربندی جنوبی – دادگستری شهرستان نجف آباد


 • دادگاه نطنز :

تلفن : 54222044 الی 5

آدرس : نطنز ، خ شهید بهشتی ، خ دولت ، مجتمع اداری