اجرای چک

مروتی 7 ماه قبل

چک صیادی دادم که در ان نوشته تضمین حسن انجام کار .چک را به اجرا گذاشتند چه کار کنم؟

1 پاسخ
وکیل دادگستری عضو سایت 7 ماه قبل

می توانید بطلان اجراییه و توقف عملیات اجراییه را بدهید.